Четвер, 13.12.2018, 09:26
   Миколаївський науково-методичний центр 

Україна

Меню сайту
Сайти методистів
НМЦ
 

 Дошкільна освіта Миколаєва  Слово-диво сайт для вчителів української мови та літератури  Проект Поет духовної свободи  Нить Ариадны сайт для учителей русского языка и мировой литературы  Кліо - Миколаїв сайт для вчителів історії, права та етики
 Методичне об’єднання вчителів інформатики м. Миколаєва

  Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0
Форма входу

Код банера
МНМЦ
 

Якщо бажаєте розташувати

наш банер на своєму сайті,

 скопіюйте код


 Миколаївський науково-методичний центр управління освіти Миколаївської міської ради

Головною метою НМЦ є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в закладах освіти всіх типів і форм власності та стимулювання розвитку і вдосконалення змісту їх діяльності.

Головними завданнями НМЦ є:                                        

·         створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

·         створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення кваліфікації педагогічних і керівних працівників освіти, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу;

·         створення необхідних інформаційних і соціально-психологічних умов для виявлення, розвитку і реалізації освітніх і гуманітарних ініціатив;

·         створення інформаційних банків даних за напрямками освітянської діяльності;

·         організація експертиз і оцінка педагогічних інновацій, сприяння реалізації експериментальних і авторських навчальних програм, організація і науково-методичне супроводження експериментальних майданчиків;

·         організація діяльності наукових товариств учнів та їх осередків у закладах освіти; підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів "Учитель року", "Вихователь року", "Класний керівник року", конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців;

·         організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів; здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

·         організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти міста;

·         вивчення та аналіз стану організації змісту навчально-виховного процесу, методичної роботи в закладах освіти всіх типів;

·         вивчення та аналіз навчально-методичного забезпечення, інших умов щодо дотримання закладами державних освітніх стандартів, реалізації навчальних планів та програм;

·         вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів у загальноосвітніх закладах відповідно до державних стандартів, кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, стану викладання предметів і курсів регіонального та шкільного компоненту базового навчального плану та спеціальних дисциплін;

·         вивчення інноваційних ідей і досвіду в галузі освіти, розробка, апробація освітніх технологій і систем, впровадження їх у навчальну діяльність;

·         вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

·         взаємодія з міськими науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

·         проектування концептуальних і конкретних перетворень у сфері педагогічної діяльності;

·         аналіз ефективного практичного досвіду педагогічної і управлінської діяльності й умов її поліпшення;

·         розробка змісту і організація проведення експертної оцінки функціонування закладів освіти всіх типів, надання рекомендацій та практичної допомоги щодо усунення недоліків;

·         експертиза і надання практичної допомоги в розробці основних документів закладів освіти ;

·         моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

·         проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів і керівників закладів освіти, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження;

·         проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

·         формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

·         висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті.

Діяльність НМЦ будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій, системного підходу до навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними і керівними кадрами освіти, безперервності їх фахового вдосконалення.

Зміст і напрями роботи НМЦ:

Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних кадрів.

Організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних і керівних працівників.

Організація і проведення представницьких педагогічних заходів: виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо.

Організація та навчально-методичне забезпечення діяльності соціально-психологічної служби закладів освіти.

Організація діяльності інформаційного відділу через мережу Інтернет, що здійснює свою роботу відповідно до чинного законодавства.

Систематичне вивчення умов розвитку вихованців дошкільних та позашкільних закладів та рівня  навчальних досягнень учнів загальноосвітніх закладів освіти відповідно до державних освітніх стандартів.

Вивчення стану та результатів викладання предметів і курсів регіонального та шкільного компоненту базового навчального плану та спеціальних дисциплін, організації навчально-виховного процесу та методичної роботи в закладах освіти.

Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки.

Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів.

Координація методичної діяльності з МОІППО, вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами.

Навчально-методичне консультування педагогічних і керівних працівників освіти міста.

Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації, розробка методики дистанційних заходів тощо.

Методисти завжди  у системі взаємозв‘язку "методист-учитель" . Методисти надають методичну допомогу працівникам освітніх закладів міста  у розробці та впровадженні авторських програм, курсів, спецкурсів з окремих навчальних предметів.

При НМЦ створено  бібліотеку, яка складається з педагогічної, методичної, соціально-політичної та економічної літератури, довідників, підручників, програм, педагогічних і методичних журналів, інструктивно-методичних листів та портфоліо з досвіду роботи шкіл, позашкільних та дошкільних закладів, учителів та вихователів.

Вся документація НМЦ ведеться згідно з номенклатурою справ, затвердженою Міністерством освіти і науки України .


Цитата 
тижня

Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху  Нової української школи.Сайти
дошкільних
 закладів міста

ДНЗ №1
ДНЗ №2
ДНЗ №5
ДНЗ №12
ДНЗ №20
ДНЗ №23
ДНЗ №50
ДНЗ№ 51
ДНЗ №52
ДНЗ №59
ДНЗ №60
ДНЗ №64
ДНЗ №68
ДНЗ №69
ДНЗ №83
ДНЗ №84
ДНЗ №87
ДНЗ №92
ДНЗ №123
ДНЗ №128
ДНЗ №140
ДНЗ №141
ДНЗ №143
ДНЗ №148


Сайти
загальноосвітніх
 закладів міста

Морський ліцей
Муніципальний колегіум
Економічний ліцей №1
Економічний ліцей №2
Миколаївська гімназія №2
Миколаївська гімназія №3
Миколаївська гімназія №4
Миколаївська гімназія №41
Перша українська гімназія
Класичний ліцей
Юридичний ліцей
Академія дитячої творчості
Миколаївська СШ №22
Миколаївська ЗОШ №1
Миколаївська ЗОШ №3
Миколаївська ЗОШ №4
Миколаївська ЗОШ №6
Миколаївська ЗОШ №7
Миколаївська ЗОШ №10
Миколаївська ЗОШ №11
Миколаївська ЗОШ №12
Миколаївська ЗОШ №14
Миколаївська ЗОШ №15
Миколаївська ЗОШ №16 
Миколаївська ЗОШ №17
Миколаївська ЗОШ №19
Миколаївська ЗОШ №20
Миколаївська ЗОШ №24
Миколаївська ЗОШ №25
Миколаївська ЗОШ №26
Миколаївська ЗОШ №27
Миколаївська ЗОШ №28
Миколаївська ЗОШ №29
Миколаївська ЗОШ №30
Миколаївська ЗОШ №31
Миколаївська ЗОШ №32
Миколаївська ЗОШ №33
Миколаївська ЗОШ №34
Миколаївська ЗОШ №35
Миколаївська ЗОШ №36
Миколаївська ЗОШ №37
Миколаївська ЗОШ №39
Миколаївська ЗОШ №40
Миколаївська ЗОШ №42
Миколаївська ЗОШ №43
Миколаївська ЗОШ №44
Миколаївська ЗОШ №45
Миколаївська ЗОШ №46
Миколаївська ЗОШ №47
Миколаївська ЗОШ №48
Миколаївська ЗОШ №49
Миколаївська ЗОШ №50
Миколаївська ЗОШ №51
Миколаївська ЗОШ №52
Миколаївська ЗОШ №53
Миколаївська ЗОШ №54
Миколаївська ЗОШ №56
Миколаївська ЗОШ №57
Миколаївська ЗОШ №59
Миколаївська ЗОШ №60
Миколаївська ЗОШ №61
Миколаївська ЗОШ №64
Миколаївська ЗОШ №65
СНВК
ММЗВШ

Сайти
позашкільних
 закладів міста

Палац творчості учнів
МСЮТ
БТДЮ Інгульського р-ну
 
Пошук


Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Корисні 
посилання


Офіційні сайти

 Міністерство освіти і науки України
 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації
 Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  Управління освіти Миколаївської міської ради
 Український центр оцінювання якості освіти
 
Інформаційні сайти
 Освіта . UA Освітній портал Педагогічна преса

На допомогу 
вчителям та учням Форум педагогічних ідей УРОК  Журнал ВІДКРИТИЙ УРОК  Репозитарій навчального контенту  Профспілка працівників освіти і науки  Шкільні підручники та посібники
Миколаївський  науково -методичний центр © 2018